Spoločnosť PENETTA-GROUP s.r.o. sa zaoberá obchodnou činnosťou a vykonáva výrobu oceľových nosníkov a výpalkov, čo tvorí jej hlavný predmet činnosti.

Spoločnosť dynamicky rastie, je flexibilná a pri budovaní konkurenčných výhod kladie dôraz na kvalitu podporenú strojno – technologickým vybavením pracovísk.


Plocha dvoch výrobných hál 2.763 m2, sklad a ostatné nekryté plochy 4.542 m2. Elektroinštalácia a technológia sú zavedené podľa najnovších európskych noriem. Spoločnosť disponuje úplnou technológiou na výrobu oceľových nosníkov – vstavané profily. Jej najdôležitejšie časti sú:

- technológia na delenie materiálu
- páliaci počítačovo riadený automat
- pásová píla
- hydraulické nožnice
- zváracie automaty
- automatizovaná linka na výrobu halových nosníkov
- dopravné a zdvíhacie zariadenia
- strojové obrábanie (vŕtačka, fréza, sústruh, ohraňovací lis)
- otryskávacia technológia
- lakovňa
- expedičný sklad
- 3x vysokozdvižný vozík

Spoločnosť realizuje prevažnú časť svojej produkcie so stabilnými obchodnými partnermi. Orientuje sa na stredne veľké až veľké spoločnosti.
Strategickými odberateľmi sú spoločnosti ATLAS WARD Poľsko, PEM Gesselschaft Rakúsko, KÉSZ Maďarsko, HYDRAC - Puhringer GmbH&CoKG Rakúsko a GOHR s.r.o. V súčasnosti nie je spoločnosť schopná pokryť dopyt po jej produkcii od ostatných záujemcov, preto zvolila strategické partnerstvo s uvedenými partnermi, ktorí sú schopní odobrať aj niekoľkonásobok jej súčasnej produkcie.
Spoločnosť v rámci svojich činností pokrýva celý vývojový cyklus produktu – od spracovanie výkresovej dokumentácie, cez výrobu produktu, pieskovanie, lakovanie až po expedíciu.

POLOHA SPOLOČNOSTI
Spoločnosť je situovaná 3 km od mesta Rožňava – časť Rožňavská baňa. Výrobné priestory sú v areály bývalých železorudných baní.
Výrobné priestory sa nachádzajú v lokalite novovybudovaného priemyselného parku.

KVALITA
Medzi jeden z našich cieľov pre rok 2014 je získanie certifikátov STN ISO 9001:2008 ( systém manažérstva kvality ), EN 1090-2 EXC3 ( výroba, opravy a montáž oceľových konštrukcii trieda prevedenia EXC3 ).

PRODUKCIA
V roku 2014 by podľa predpokladov mala spoločnosť realizovať výrobu oceľových nosníkov a výpalkov v celkovom objeme cca 1.800-2.000 ton, komponenty pre poľnohospodársky priemysel v objeme cca 700tis. Eur

KONKURENCIA
Obdobnú výrobu zváraných nosníkov neprodukuje v okrese žiadna firma. V rámci Slovenska majú zavedený obdobný druh výroby asi 4 firmy, avšak z titulu technologického vybavenia neznamenajú pre našu firmu priamu konkurenciu.

Vytvorila spoločnosť VIP-CARD spol.s.r.o. - Všetky práva vyhradené 2020