Spoločnosť PENETTA – GROUP s.r.o. sa zaoberá obchodnou činnosťou a vykonáva výrobu oceľových konštrukcii a výpalkov, čo tvorí jej hlavný predmet činnosti. Najdôležitejšie časti technológie našej spoločnosti sú:

 • Technológia na delenie materiálu
 • Páliaci počítačovo riadený automat
 • Pásová píla
 • Hydraulické nožnice
 • Zváracie automaty
 • Dopravné a zdvíhacie zariadenia
 • Otryskávacia technológia
 • Lakovňa a expedičný sklad
 • ..a omnoho viac

Spoločnosť v rámci svojich činností pokrýva celý vývojový cyklus produktu – od spracovanie výkresovej dokumentácie, cez výrobu produktu, pieskovanie, lakovanie až po expedíciu. Plocha výrobných hál je 9500 m², sklad a ostatné nekryté plochy majú 5000 m². Elektroinštalácia a technológia sú zavedené podľa najnovších európskych noriem. Spoločnosť disponuje úplnou technológiou na výrobu oceľových nosníkov – vstavané profily.

 • Kvalita.

  Disponujeme certifikátmi STN ISO 9001:2015 (systém manažérstva kvality), EN ISO 3834-2:2005 (Kvalita pri tavnom zváraní kovových materiálov) a taktiež EN 1090-2 2008+A1:2011 (Certifikát v oblasti zvárania pre triedu EXC-3).

 • Produkcia.

  Každoročne by podľa predpokladov mala spoločnosť realizovať výrobu oceľových nosníkov a výpalkov v celkovom objeme cca 1.800-2.000 ton, komponenty pre poľnohospodársky priemysel v objeme cca 700 tis. eur.

 • Konkurencia.

  Obdobnú výrobu zváraných nosníkov neprodukuje v okrese žiadna firma. V rámci Slovenska majú zavedený obdobný druh výroby asi 4 firmy, avšak z titulu technologického vybavenia neznamenajú pre našu firmu priamu konkurenciu.

 • Naša poloha.

  Spoločnosť je situovaná 26 km od mesta Rožňava v obci Kunová Teplica. Výrobné priestory sú v areáli bývalých Slovenských magnezitových závodov. Zobraziť na mape.

Obchodní partneri

 • gohr-logo
 • Schindler_logo
 • atlasward-logo
 • pem-logo
 • kesz-logo
 • hydrac-logo

Spoločnosť realizuje prevažnú časť svojej produkcie so stabilnými obchodnými partnermi. Orientuje sa na stredne veľké až veľké spoločnosti. Strategickými odberateľmi sú spoločnosti Schindler eskalátory s.r.o., ATLAS WARD Poľsko, PEM Gesselschaft Rakúsko, KÉSZ Maďarsko, HYDRAC – Puhringer GmbH&CoKG Rakúsko a GOHR s.r.o. V súčasnosti nie je spoločnosť schopná pokryť dopyt po jej produkcii od ostatných záujemcov, preto zvolila strategické partnerstvo s uvedenými partnermi, ktorí sú schopní odobrať aj niekoľkonásobok jej súčasnej produkcie.

Kvalitná konštrukcia. Inšpiratívny dizajn.
To sú naše referencie.

Spoznajte nás bližšie

História

Naša spoločnosť už od roku 2008 poskytuje tie najlepšie služby v širokej oblasti oceľových nosníkov a výpalkov, a svoje služby poskytuje aj v zahraničí.

Naša história:
 • 2008 – založenie spoločnosti
 • 2014 – expanzia do zahraničia
 • 2016 – získanie certifikátov kvality
 • 2020 – rast s dôrazom na kvalitu a presun výroby do Kunovej Teplice

Tím

Kvalita našej spoločnosti je tvorená profesionálnym tímom odborníkov a taktiež najnovšími technológiami s dôrazom na kvalitu služieb.

Naše kvality:
 • Odborný tím
 • Profesionálna komunikácia
 • Najnovšie technológie
 • Zahraniční partneri
 • Certifikáty kvality

Certifikáty

Disponujeme certifikátmi systému manažérstva kvality a výroby, opravy a montáže oceľových konštrukcii, ktoré sú taktiež zárukou našich kvalít. Firma je zapojená do duálneho vzdelávania.

Naše certifikáty:
 • Duálne vzdelávanie
 • TN ISO 9001:2015
 • EN ISO 3834-2:2005
 • EN 1090-2 2008+A1:2011